U konzorcijumu sa smederevskim SIMS-om i u 2017 godini bićemo angažovani na građevinskom održavanju u Rafineriji nafte Pančevo. Partnerski odnos sa NIS-om nam je prioritet u poslovanju te sa takvim stavom i prilazimo ovim poslovima.