U saradnji sa prof.V.Božanićem i Dr.Bojanom Jovanović započeli smo pripremu organizacije za tranziciju integrisnog sistema menadžmenta prema zahtevima novih standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Rok za realizaciju ovih aktivnosti je april 2017 godine a očekivana sertifikacija je u junu 2017 godine.