Skadarska – fekalna kanalizacija

Skadarska – vodovod

Topola – III faza

Strelište

Dvadeset dana pre roka završeni su radovi na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora u ulici Bore Stankovića. Radovi su bili vrlo složeni i zahtevni. Radilo se i vikendom i praznikom a sve iz razloga da što ranije okončamo radove i otvorimo za saobraćaj ovu ulicu kako bi građanima Strelišta omogućili normalno funkcionisanje.

Glogonj

U saradnji sa Rudarskim institutom iz Zemuna i pančevačkom firmom OZTR „MABER“ izvodimo radove na dekontaminaciji zagađenog zemljišta nastalog izlivanjem naftovoda u ataru Glogonj. Ovo je pionirski poduhvat s obzirom da u našoj zemlji niko nije izvodio ovu vrstu radova. Ugovorom je predviđeno da se oko 2700 m3 zagađenog zemljišta pretvori u inertno stanje. Radovi su pri kraju, a očekuje se da će rezultati ispitivanja biti zadovoljavajući. Ovaj posao je samo početak zajedničke saradnje a cilj je da naš konzorcijum bude lider u izvođenju radova na sanaciji ovakvih i sličnih ekoloških incidenata.

Ivanovo – fekalna kanalizacija

Najmanje naseljeno mesto u opštini Pančevo, ali sa velikim problemima odvođenja otpadnih voda. Svaki početak je težak, tako i ovaj. Duboki kolektor je urađen, podzemne vode za izvoz. Prva faza gotova. IDEMO DALJE!

Jabuka – fekalna kanalizacija

Još jedna kapitalna investicija u kojoj učestvujemo sa našim partnerima. Od maja do avgusta 2008. izgrađeno je oko 7 kilometara primarne mreže sa crpnom stanicom. Brzo, efikasno, kvalitetno. Spremni za nastavak, ponosni na urađeno.

Starčevo – fekalna kanalizacija

Od marta do maja 2008. godine položili smo 7500 metara kanalizacione mreže.
U saradnji sa partnerima učestvujemo i dalje u realizaciji ove investicije i nadamo se da će građani Starčeva već sledeće godine koristiti sve prednosti novouvedene kanalizacije.

Janošik

Fekalna kanalizacija sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda za Janošik je projekat na koji smo posebno ponosni. Radovi su finansirani i iz donacije Slovačke Vlade. 7 kilometara kanalizacije, 2 crpne stanice, postrojenje. Datum početka 19.10.2007. Radovi završeni sa prvim danima novembra 2008. godine.

Karakteristika ovog posla: mnogo dobre volje, puno strpljenja i poverenja.

Ulica Dimitrija Tucovića – Pančevo

U avgustu 2007. godine zatvorili smo ovu važnu ulicu  za saobraćaj i za 60 dana položili kanalizacionu mrežu, zatrpali rovove asfaltirali i pustili saobraćaj. I da, uz to, uradili i pedesetak kućnih priključaka.

Vojlovica – II faza

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije i novih 9 kilometara kanalizacije nastavljeno je u julu 2007. godine. Bili smo još brži, kvalitetniji i iskusniji.  Odziv građana i novih 500 ugovora za izgradnju priključaka dovoljno govore o nama ali i o opravdanosti ove investicije. PUN POGODAK!

Ullica Maksima Gorkog – Pančevo

U sklopu rekonstrukcija centralnih gradskih ulica na konkursu smo dobili izgradnju kišne kanalizacije i rekonstrukciju vodovodne mreže  u ulici Maksima Gorkog u Pančevu. Mi smo naš deo posla uradili, čekamo ostale, da bi nam i ova ulica izgledala kao SLIKA!

Naselje Stari Tamiš

U zimu 2007. započeli i završili izgradnju fekalne kanalizacije sa crpnom stanicom i vodovod za dve ulice na Starom Tamišu. Sa prvim lepim danima oprostili smo se i od ovog gradilišta.

Ulica Miloša Trebinjca – Pančevo

Krajem 2006. godine došla je na  red dugo zaboravljena ulica Miloša Trebinjca u Pančevu. Kanalizacija za koju su se građani ove ulice godinama borili je završena za svega dva meseca.

Ulica posle nas je izgledala kao i pre.Kao da se ništa nije radilo.

Ulica Svetog Save u Pančevu

U sklopu gradske kampanje rekonstrukcija gradskih ulica u 2006. godini učestvovali smo u izgradnji infrastrukture: vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Sveti Sava u Pančevu. Zajedno sa našim partnerom AD “Vojvodinaput”  dali smo deo sebe da bi ova ulica izgledala kao SLIKA!

Vojlovica – I faza

Izgradnja kanalizacije u Vojlovici – I faza je naš prvi veliki izvođački zahvat.

Preko 8 kilometara kanalizacione mreže, crpna stanica i izrađenih i registrovanih 450 kućnih priključaka za nešto više od godinu dana (kraj 2005. i 2006. godine)  nam je bio pokazatelj da smo spremni za kampanju izgradnje kanalizacije u našem regionu.