TRIDESET GODINA U POSLU!

Finnet inženjering već skoro 30 godina godina postavlja nove standarde u usko specijalizovanim oblastima hidroinženjeringa. Osnovna delatnost naše kompanije je projektovanje, izgradnja i održavanje hidrotehničkih objekata.

Istorijat kompanije

Građevinsko preduzeće “Finnet – inženjering” osnovali su Nebojša i Tamara Perić 1992. godine, sa misijom da zadovolji potrebe tržišta za usko specijalizovanim hidrograđevinskim poslovima. U samom početku G.P. “Finnet – inženjering” je više bilo usmereno na projektantske usluge. Međutim, ono vrlo brzo postaje  jedno od uglednih preduzeća koje se bavi i izvođenjem ove vrste radova. Razvojni put G.P. “Finnet – inženjering” je bio postepen i odmeren. Nije se išlo na brzu i laku zaradu, već se radilo na duže staze, tako što je svaki potez je bio promišljen i dobro odmeren. G.P. “Finnet – inženjering” nije prihvatao poslove koje u tom trenutku nije bilo u stanju da izvede.

G.P. “Finnet – inženjering” je u stalnom kontaktu sa svojim poslovnim okruženjem. Zahvaljujući zrelosti i filozofiji umerenog rasta, izgrađen je prepoznatljiv imidž preduzeća koje ima veoma jasnu predstavu o sopstvenim mogućnostima i načinima da na najbolji način zadovolji iskazane i očekivane potrebe investitora i drugih korisnika njegovih usluga.

Politika održivog razvoja, mada nije bila formalno proklamovana, učinila je da G.P. “Finnet – inženjering” kroz svoje višegodišnje poslovanje postepeno postiže sve veći nivo zrelosti i iskustva, tako da je danas osposobljeno da se prihvati i najkomplikovanjih zahvata iz svoje osnovne delatnosti.

Od prvog posla saradnici su bili Milenko Mladenović i Zoran Staletović. Saradnja se ubrzo pretvorila u partnerstvo, tako da je 1997. godine formirano zajedničko preduzeće, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa tri vlasnika: Nebojša Perić, Milenko Mladenović i Zoran Staletović sa po jednom trećinom vlasništva.

Podatak da za sve vreme zajedničkog poslovanja nije bilo konfliktne situacije između suvlasnika koja nije uspešno rešena, kao i pravilo o konsenzusu pri donošenju važnih odluka ugrađeno u osnivačke akte, govore o ozbiljnosti i postignutoj zrelosti preduzeća G.P. “Finnet – inženjering”, odnosno njegovih vlasnika i rukovodstva. Preduzeće je usvojilo i sprovodi niz postupaka dobre poslovne prakse, što prati iskustvo i obučenost zaposlenih, kao i dobro poznavanje tehnologije rada i terena na kome se radovi izvode. Sve ovo direktno utiče na poboljšanje konkurentnosti, povećanje efikasnosti, smanjenje rizika od nezgoda pri radu i zadovoljstvo klijenata.

Danas G.P. “Finnet – inženjering” zapošljava preko 70 radnika i to: osam inženjera, dvoje ekonomista i 60 radnika raznih specijalnosti.

VIZIJA KOMPANIJE

Skoro tri decenije uspešno projektujemo i gradimo hidrograđevinske objekte, vodovodne i kanalizacione sisteme.

Geografski, poslovno, porodično i emotivno vezani smo za teritoriju Južnog Banata. Gotovo 95% naših poslova se izvodi ovde, tu provodimo najveći deo našeg vremena. Skoro sva naša potrošnja vezana je za ovo okruženje i svi naši prijatelji su odavde.

U pogledu izgrađenosti kanalizacionih sistema region Južnog Banata je prilično zaostao. Brojna su naselja u kojima postoji ozbiljan problem kanalizacije. Čak i u zonama gde sistemi postoje, najčešće nedostaje projektna  dokumentacija. Ujednačavanje stepena razvoja društvenog standarda u ovoj oblasti u celoj regiji ima ozbiljan ekonomski, politički i demografski značaj. Novi izazovi čekaju nas i u kontekstu Evropskih integracija, zbog ekoloških propisa koje ćemo morati da zadovoljimo. Finnet – inženjering se za ove zadatke sprema već nekoliko godina.

MISIJA KOMPANIJE

Misiju i razvoj preduzeća Finnet – inženjering sagledavamo kroz nameru da u oblasti svoje delatnosti damo doprinos razvoju regiona Južnog Banata. S obzirom da je izgradnja vodovodnih i kanalizacionih sistema ono najbolje što znamo da radimo, želimo da u tom poslu budemo bolji od ostalih, da postanemo i ostanemo lideri u našem regionu.

Očekujemo da svoju misiju realizujemo u saradnji sa lokalnim samoupravama i svim relevantnim gradskim, regionalnim i republičkim organizacijama koje se bave ovom problematikom. Želimo da u ovoj oblasti zajedno napravimo strategiju razvoja za ceo region, koja će voditi računa o njegovim specifičnostima, kako tehničkim tako i geografskim, demografskim i ekonomskim.

U tom smislu, smatramo da Finnet – inženjering, vodeći se stavom da u  struci odluke moraju donositi stručnjaci, može da ostvari sinergiju koju je retko ko u stanju da ponudi: stručnost, kvalitet, dalekovidost, dobronamernost i bezrezervnu pomoć u realizaciji ovih poslova.

Prezentacija preduzeća na engleskom jeziku

Prezentacija preduzeća na engleskom jeziku

Naš kapital

Kapital G.P. “Finnet – inženjering” čini:

 • Poslovni prostor od 320 m2,

 • Radioničko-magacinski prostor od oko 400 m2,

 • Zemljište oko objekta oko 40 ari, gde su skladišta, radionice, parking površine za vozila i mašine, kao i manipulativne površine.

 • 6 bagera, 5 kamiona, specijalno vozilo cisterna, razne pumpe, dve garniture iglofiltera, čelična oplata, mašine za podbušivanje i zbijanje tla, kompresor i druga neophodna oprema za obavljanje delatnosti.

Preduzeće svoje građevinske operativne poslove realizuje preko svojih mobilnih timova koji rade na

Sedište preduzeća je u Pančevu, u Spoljnostarčevačkoj ulici broj 101.

Ulaganjem u savremenu opremu i tehnologije, investiranjem u edukaciju kadrova i saradnika, kao i prijemom stručnih i kompetentnih kadrova ostvaruje se permanentni rast kvaliteta rada i stalna poboljšanja poslovanja.

Osnovna delatnost

Delatnost G.P. “Finnet – Inženjering” je projektovanje, izgradnja i održavanje hidrotehničkih objekata.

G.P. “Finnet – Inženjering” je kadrovski i materijalno osposobljeno da kompetentno sprovodi sledeće delatnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije za sledeće vrste hidrograđevinskih projekata:

 • idejno rešenje objekta,
 • idejni projekat objekta,
 • glavni projekat objekta,
 • glavni projekat rekonstrukcija objekta,
 • glavni projekat sanacije i adaptacije objekata,
 • izvođački projekat objekta,
 • projekat izvedenog stanja objekta (na zahtev investitora).

2. Tehnička kontrola svih vrsta projektne dokumentacije, koja podleže reviziji;

3. Izgradnja sledećih hidrograđevinskih objekata:

 • instalacije spoljnog i unutrašnjeg vodovoda,
 • instalacije spoljne i unutrašnje kanalizacije,
 • sabirnici za kanalizaciju,
 • različite vrste cevovoda,
 • crpne stanice,
 • objekti za prečišćavanje otpadnih voda,
 • objekti za prečišćavanje pitke vode.

Za uspostavljanje, primenu i održavanje aktivnosti vezanih za osnovnu delatnost preduzeća, kao i njene izmene i proširenja odgovoran je direktor G.P. “Finnet – Inženjering”, odnosno najviše rukovodstvo G.P. “Finnet – Inženjering”.

Osnovni investitori

 • JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO
 • NIS AD NOVI SAD
 • DOO“ENERGOGROUP” BEOGRAD
 • DOO “STRABAG” BEOGRAD
 • AD „HIP-PETROHEMIJA“ PANČEVO
 • DOO “OMV SRBIJA”-BEOGRAD
 • AD „LUKA DUNAV“ PANČEVO
 • GRAD PANČEVO
 • GRAD VRŠAC
 • OPŠTINA STARA PAZOVA
 • OPŠTINA KOVIN
 • OPŠTINA ALIBUNAR
 • OPŠTINA BELA CRKVA
 • OPŠTINA OPOVO
 • OPŠTINA KOVAČICA

OSNOVNO NAČELO: KVALITET

Naše preduzeće je prevazišlo fazu odrastanja i ušlo u fazu zrelosti. Prepoznali smo taj trenutak i odlučili da se reorganizujemo u moderan, dinamičan i formalizovan sistem koji će nam omogućiti da odgovorimo na sve strože zahteve tržišta i potrebu kvalitetnije kontrole procesa. Pri tome je bilo važno da sačuvamo ono što nas je godinama krasilo – brzinu reagovanja na zahteve naših investitora, visok kvalitet usluga, visoku pouzdanost u realizaciji poslova i veliko poverenje koje uživamo i kod partnera i kod investitora.

Početkom 2008. godine započeli smo transformaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2015. Od januara do oktobra 2008. uspešno smo prošli sve neophodne faze uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom. Kontinuiranim praćenjem I kontrolom svih usvojenih standarda preduzeće je vrlo lako izvršilo transformaciju usvojenih sistema standarda u skladu sa na sbetskom niovu usvojenim  tendencijama koje na prvo mesto postavljaju  posvećenosti najvišeg rukovodstva za primenu standarda kao i zadovoljenje očekivanja i potreba svih zainteresovanih strana .

Proces uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom pomogao nam je da objektivno sagledamo sopstvene prednosti i nedostatke, da iskustva dobre prakse pretočimo u formalizovana pravila ponašanja i poslovanja, da razmišljamo unapred i na osnovu činjenica, kao i da na sve nedostatke reagujemo pravovremeno, ispravljajući ih i učeći na njima.

Razumeli smo da se proces upravljanja kvalitetom zasniva na kontinualnoj primeni usvojenih pravila ponašanja i da se nikada ne završava, već se stalno usavršava. Imajući to u vidu, a u kontekstu brige o zaposlenima, okruženju I žiotoj sredini, naše preduzeće je tokom godina u kontinuitetu usvajalo zahteve standarda ISO 45001: 2018 , ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  i ISO 27001:2014. Sertifikacijom svih ovih standarda Finnet-inženjering planira da  zadrži i ojača lidersku poziciju u oblasti održivog razvoja i društvene odgovornosti..

Sertifikaciona kuća “Bureau Veritas” već viiše godina unazad potvrđuje opredeljenost I posvećenost kompanije ka zadovoljenju zahteva svih usvojenih standarda u preduzeću