Na konkursu Ministarstva pravde izabrani smo za najpovoljnijeg ponuđača i poveren nam je posao izgradnje oko 3100 m fekalne kanalizacije sa 3 crpne stanice za potrebe novog zatvora u Pančevu. Radovi se izvode po FIDIC uslovima ugovaranja. Izgrađena kanalizacije postaće deo gradskog kanalizacionog sistema te će i preko 200 diomaćinstava dobiti priliku da se priključi na kanalizaciju. Rok za izvođenje je 6 meseci a sredstva su iz evropskih kreditnih fondova.