Na konkursu koje je raspisalo JKP Vodovod i kanalizacija izabrani smo za Izvođača radova na izgardnji oko 3500 m vodovodne mreže za naselje Stari Tamiš. Predmet ugovora je i izrada projektne dokumentacije. Završetkom ovih radova ovo naselje će biti priključeno na gradski sistem vodosnabdevanja